SUP Paraplíčko open 2016

PROGRAM ZÁVODU
8.00 – 10.00 registrace do závodu
11:15 start závodu DOWN RIVER 
14:00 start prvního kola SUPER G
vyhlášení výsledků cca 45 minut po dojetí posledního závodníka

1. DOWN RIVER  
Sjezd na řece Jizeře, délka trvání podle stavu vody v řece cca 15-20min
Start: na soutoku Kamenice a Jizery v obci Spálov, cca 0,5km nad areálem Paraplíčko
Cíl: Železný Brod, nad stavidly
Startuje se hromadně, přeprava prken z Paraplíčka na start a z cíle na Paraplíčko bude zajištěna

2. TECHNICAL RACE
Krátký závod přímo na peřeji Paraplíčko cca.2-3min., který prověří Vaše dovednosti na prkně, které potřebujeme pokud jezdíme na řekách, občas je třeba zakličkovat mezi kameny, jindy se vypořádat s kmenem spadlým přes řeku …. trať bude před závodem vysvětlena a demonstrována předjízdou

CENY:
Pódiové jezdce bude pořadatel vyhlašovat a odměňovat věcnými cenami. 
Pro závod jsme pro Vás připravili originální trofej, kterou nám laskavě k této příležitosti vyrobil kovářský mistr David Szalay. Její jméno je SUPice VICTORIA, je to taková naše obdoba Stanley Cupu. 
Jsme zvědaví, čí jména se v letošním roce na “špalku” pod sochou přidají k loňským vítězům: Daniele Švecové a Tomovi Abey Vaněčkovi , kdo ji v sobotu zdvihne nad hlavu .

STARTOVNÉ:
V den závodu 7.5.2016 na místě při registraci 300,- Kč
POSLEDNÍ PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY JE NEJPOZDĚJI V SOBOTU 7.5.2016 V 10:30

ZÁVODNÍ NÁČINÍ:
SUP (STAND UP PADDLEBOARD), Bez omezené velikosti, délky, konstrukční skladby a barvy prkna , pádlo pouze s jedním listem 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA: 
Během závodu budeme kontrolovat dodržování pravidla o povinné výbavě - všichni závodníci strartují na vlastní nebezpečí a musí být dobrými plavci, každý závodník musí mít po celou dobu závodu nasazenou helmu na hlavě a na sobě musí mít plovací vestu a boty chránící prsty. Nedodržení tohoto pravidla povede k diskvalifikaci ze závodu. Diskvalifikace z důvodů nedodržení pravidel je možná i v průběhu závodu (bezpečnostní vybavení, požití alkoholu apod.) Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a toto vlastnoručním podpisem pořadateli potvrdí v prohlášení při prezentaci. 

UBYTOVÁNÍ:
V areálu Paraplíčko bude možné bezplatně stanovat i tábořit a to i s obytnými vozy již od pátku. Pro obytné vozy a parkování je určena zpevněná část areálu, nezpevněná část k vodě je určena pro stanování.

DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE:
Po celou dobu závodu bude v areálu Paraplíčka otevřený bar U LUXORA (pivko, limo, guláš, bagetky,…)

POŘADATEL ZÁVODU:
Sportovní klub CRS, Antonína Dvořáka 302, 511 01 Turnov
Kontaktní spojení: info@crs-sport.cz
Organizátor závodu: Ondra Zummer, 603 827 528
Sportovní ředitel závodu: David Raab, 728 488 262

ZA SPOLUPRÁCE A LASKAVÉ VÝPOMOCI:
TJ Kanoistika Turnov, TJ Klub Kanoistiky Železný Brod

CO SI VYHRAZUJE POŘADATEL ZÁVODU:
Práva změn v programu, propozicích, pravidlech závodu a podmínkách bez předchozího oznámení
Odkazovat nařízení závodu na vyhlášky a nařízení národních a mezinárodních asociací
Prohlášení, že pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí na závodě nebo jeho sledováním
Prohlášení, že veškeré obrazové i zvukové záznamy a fotografie účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.